om GiveEL

Vores vision:

Det er vores beskedne håb at der i kølvandet på GiveEL installeres stadigt flere miljørigtige løsninger i danske virksomheder og private hjem. Vi mener at der er mange tegn på at det er en god idé at tænke miljørigtigt. Stadigt flere virksomheder skilter med deres CSR-politik, Folketinget lægger stadigt flere presballer på for at vi og vore virksomheder går forrest på miljøsiden i EU – og vi vil gerne gøre vores til at udviklingen går i den retning.

Vi er også klar over at der er flere ting der kan afholde os alle fra at gøre det vi faktisk kan. For det første kan det virke meget uoverskueligt hvad man kan gøre, og hvad der er bedst at gøre. Prisen er også meget vigtig – koster det mere i første omgang? Bliver ekstraudgiften tjent ind igen? Hvor hurtigt går det? Kan det betale sig?. – Og hvis løsningerne indebærer vedligeholdelse – hvor meget koster det så?. Vi ser det derfor som en mission at fokusere på altid at kende de bedste, billigste teknologier på “det grønne område” – og kunne vejlede vore kunder til den løsning der passer dem bedst. Erfaringen er at det KAN betale sig – at der typisk går langt kortere tid med at få investeringen igen end mange antager – ligesom at driften/vedligeholdelsen er meget mindre.

GIveEL er kendt som en tryg og rar arbejdsplads. Medarbejderne fortæller at det handler om de holdninger ejerne leder efter – der fokuseres til stadighed på at sikre stabilitet gennem vækst, af både virksomhed og medarbejdere. Det er måske derfor at mange af medarbejderne har været i virksomheden længe.Om GiveEL:

1/1-1999 startede Bo A Kristensen BAK-EL-teknik i lejede lokaler på Hjortsvangen. Allerede efter
½ år startede vores 1. lærling og i år 2000 kom den næste til. Derefter er der minimum blevet udlært
en lærling om året.

I år 2001 startede vi med en svend på deltid som ret hurtigt kom på fuld tid.
I 2004 fik vi ansat en svend og en overmontør, samtid med at de lærlinge der blev udlært fortsatte i
firmaet.

1/2-2005 købte vi egne bygninger hvor Jørgens El tidligere havde til huse. Denne dag åbnede vi nu
egen butik hvor Ulla blev ansat i firmaet til dels at passe butikken og kontoret. Dette blev også
starten hvor vi kom ind koncept-kæden IP-detail.

Efterfølgende i 2006 valgte vi at udvide vores lager lokaler med en tilbygning på 600 m2.

1/4-2008 Denne dato overtog vi Give Elforretning oppe i byen hvor vi nu pludselig var 2 firmaer
der blev slået sammen til 1. Vi var nu oppe på i alt 23 ansatte. Dette tidspunkt blev vi en del af
Elplus kæden som har ca 50 butikker fordelt i hele landet.

Løbende i 2009 renoverede vi bygningen på Vestergade såvel ude som inde, så nu fremstår butikken
indbydende og moderne, med et bredt udvalg i belysning, hvidevarer, el apparater samt gave
artikler.

1/4-11 valgte vi at indføre elektroniske arbejdssedler, dels for at lette den daglige arbejdsgang på
kontoret/montører/teknikere, men også for kunne fakturere kunderne væsentligt hurtigere.
Foråret 2011 blev Lampeland en realitet for os, så nu er vi medlem af både Elplus og Lampeland
konceptet, hvilket er en stor fordel med bla bedre indkøb af diverse produkter.
Vi er pr. 1/8-11 18 ansatte og denne dag har vi valgt som skæringsdato for at være ens ”påklædt”. Vi
har indtil nu kørt i ikke mindre end 6 forskellige farvet firmabiler, og har valgt at nu skal vi være
ens.

På Hjortsvangen er vi 4 lærlinge og 11 montører ansatte.
På Vestergade er vi 3 personer som varetager butikken og kontorarbejdet.
Vi går meget op i at vores personale altid er fuldt ud opdateret med den nyeste viden indenfor de
arbejdsområder de har. De bliver jævnligt tilbudt kurser og efteruddannelse.Vores kompetencer er:

Energivejledning
Ventilation
Varmepumper
Solceller
Intelligente styringer af huse/erhversbygninger
Husinstallation
Hvidevare reparation
Styretavler
plc programmering
Tavle dokumentation
Hus møller
Landbrug
Lyd anlæg